Május 1-én zenés ébresztővel örvendeztette meg Jászberény város lakóit a Palotásy János Zeneiskola Fúvószenekara.
Szívből köszönjük a lelkes közönségnek a sok tapsot, finomságot. Külön köszönjük a Jász Plasztiknak, Kasza Lajos úrnak, hogy a zenekar részére buszt biztosított!

Lehet, hogy egy kép erről: 7 ember, álló emberek, emberek hangszerrel és klarinétLehet, hogy egy kép erről: 12 ember, emberek hangszerrel, álló emberek és szabadtériLehet, hogy egy kép erről: 8 ember, emberek hangszerrel, álló emberek és szabadtériLehet, hogy egy kép erről: 5 ember és álló emberekLehet, hogy egy kép erről: 1 személy, álló és szabadtéri

Gratulálunk

A ceglédi Kamaraversenyen kiemelt nívódíjban részesült iskolánk vonós kamarazenekara, valamint Kátai Hanna, Szappanos Gellért duó párosa.
A kamarazenekart Timárné Molnár Mária készítette fel, a duót Puskás Adrienn és Cs Nagy József. Gratulálunk!

Évfordulós Zeneszerzők Hangversenye

Idén április 12.-én rendeztük meg a zongora tanszak hagyományos Évfordulós Zeneszerzők hangversenyét.

A koncerten a hatvani Kocsis Albert Zeneiskola és a nagykátai Liszt Ferenc Zeneiskola is a vendégünk volt.

Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

Pályázati kiírás Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Emberi Erőforrások Minisztere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola

Intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:    

A vezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 16.- 2027. augusztus 15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Jász-Nagykun-Szolnok megye, 5100 Jászberény, Bercsényi út 40.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezelése, a munkáltatói jogok gyakorlása, intézmény képviselete és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott zeneművészeti ágban a művészeti tárgynak megfelelő szakirányú tanár vagy művész vagy előadóművész szakképzettség a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.

rendelet 33/C. §-ában foglaltakat is figyelembe véve,,

 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a közalkalmazott nem áll a

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata,
 • a pályázó legalább négy év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével),
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó szakmai önéletrajza,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez),
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához,
 • a pályázó aláírt eredeti nyilatkozata annak tudomásulvételéről, hogy sikeres pályázat esetén a megbízási jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt intézményvezetői megbízási okmány, illetve kinevezési dokumentum munkáltató általi kézbesítése elektronikus úton történik részére, és ehhez rendelkezik a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel (Ügyfélkapuval), vagy legkésőbb a pályázat elbírálásáig ilyen hozzáférést létesít.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. augusztus 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mészárosné Vas Márta szakmai igazgató-helyettes asszony nyújt, a 06-57-795-203 vagy 06-30-626-6316 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Jászberényi Tankerületi Központ címére: 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/098/00394-1/2022. , valamint a beosztás megnevezését: Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az oktatásért felelős miniszter dönt .

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.pjz.edu.hu/ – 2022. február 28.
 • http://kk.gov.hu/jaszbereny – 2022. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (kettő lefűzött, bekötött és egy fűzés nélküli példányban) zárt borítékban kérjük megküldeni a Jászberényi Tankerületi Központ címére. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT- Palotásy János Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására”.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/jaszbereny honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 28.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kedves Növendékeink és Szülők!
Ez a tanév is ünnepélyes tanévzáró nélkül kell, hogy véget érjen. A bizonyítványok átvétele főtárgy tanáronként történik az általuk meghatározott időben. Erről minden növendéket értesíteni fognak. Az át nem vett bizonyítványokért ügyeleti napokon (június 30., július 14., 28. és augusztus 11.) 9.00-13.00 óra között lehet jönni a zeneiskolába.
Pihentető és élményekkel teli szünetet kívánok mindenkinek. Találkozunk szeptember 1. hetében. Kérem kísérjék figyelemmel Facebook és weboldalunkat.
Farkasné Szőke Tünde intézményvezető
 
 
 

 

 
 
Hozzászólás
 
 
Megosztás